Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

LABDISC. Цифрова науково-дослідна лабораторія

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їхніх професійних компетентностей, актуалізація й поглиблення знань та вмінь, розвиток творчого мислення, формування загальної культури, сучасних підходів до професійної діяльності; орієнтація на глибокий аналіз і узагальнення практики; опанування та впровадження в освітній процес новітніх досягнень науки й технологій, перспективного педагогічного досвіду; використання сучасних технічних засобів навчання.

LABDISC. Цифрова науково-дослідна лабораторія

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ "РОЗУМНИКИ"

Розробники / розробниці програми:

Даниліна Тетяна Володимирівна, викладач (методи навчання), ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ "РОЗУМНИКИ"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Екологія
 • Інформатика
 • Математика
 • Основи здоров’я
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Фізика
 • Хімія

Модуль 1. Конфігурація цифрової науково-дослідної лабораторії Labdisc з мультисенсорним реєстратором даних.

Тема 1.  Порти та елементи керування.

Зміст навчання. Ознайомлення з будовою та устаткуванням цифрової лабораторії Labdisc, параметрами реєстратора даних, кнопками передньої панелі, портами, РК-дисплеєм, параметрами меню та можливостями вибору необхідних опцій.

Тема 2. Вбудовані датчики та їхні параметри. 

Зміст навчання. Ознайомлення з різними моделями цифрової науково-дослідної лабораторії Labdisc з мультисенсорним реєстратором даних, набором вбудованих датчиків, характеристиками та особливостями устаткування.

Модуль 2. Програма аналізу даних GlobiLab.

Тема 1.  Встановлення ПО, функції програми GlobiLab.

Зміст навчання. Встановлення програми GlobiLab на прикладі пристроїв з ОС Windows, особливості встановлення для інших ОС, інтерфейс та функціонал програмного забезпечення, можливості програми для відображення та аналізу результатів вимірювання.

Тема 2. Синхронізація Labdisc – GlobiLab.

Зміст навчання. Синхронізація Labdisc - GlobiLab через USB та бездротовий зв'язок (Bluetooth), особливості сихронізації з пристроями, на які встановлено різні ОС.

Модуль 3. Використання Labdisc.

Тема 1.  Реєстрація даних без синхронізації з програмою GlobiLab.

Зміст навчання. Підготовка Labdisc до сеансу реєстрації даних, вибір датчиків та параметрів експерименту в меню Labdisc, збір даних, передавання результатів експерименту та обробка їх засобами програмного забезпечення GlobiLab.

Тема 2. Алгоритм роботи з лабораторією Labdisc, синхронізованою з програмою GlobiLab.

Зміст навчання. Синхронізація Labdisc із програмою GlobiLab, вибір датчиків та параметрів експерименту в меню програми GlobiLab, збір даних, обробка та аналіз результатів експерименту засобами програмного забезпечення.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їхніх професійних компетентностей, використання сучасних технічних засобів навчання.

Цифрова науково-дослідна лабораторія LABDISC – це сучасний прилад, який дозволяє проводити вимірювання, досліди, експерименти з природничо-математичних дисциплін.

Бездротова лабораторія Labdisc має повний набір функцій і вбудованих датчиків, водночас вона легка і компактна. Тривалий час автономної роботи Labdisc (понад 150 годин) перетворює лабораторію на інструмент для виконання практичних завдань як у класі, так і поза межами навчального закладу. Це чудове рішення для довгострокових експериментів.

Під час тренінгу ви дізнаєтесь про:

- конфігурацію цифрової науково-дослідної лабораторії Labdisc з мультисенсорним реєстратором даних;

- програму аналізу даних GlobiLab;

- реєстрацію даних без синхронізації з програмою GlobiLab та алгоритм роботи з лабораторією Labdisc, синхронізованою з програмою GlobiLab;

- застосування Labdisc в освітньому процесі.

Курс складається з відеолекцій з елементами тренінгу. Після кожного відеоуроку - тренувальне тестування. Підсумковий контроль знань здійснюється за результатами підсумкового тестування. 

Перейти за покликанням