Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Майстерність освітян НУШ 5.0: розробка власного освітнього відеоконтенту

Підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян у створенні освітніх продуктів для організації навчання з використанням дистанційних технологій та їх актуальність; удосконалити навички поетапного створення та візуалізації освітнього контенту, використовуючи графічний редактор Canva; знати можливості відеоредакторів та їх використання для створення скрінкастів; визначити особливості монтування знятого навчального відеоматеріалу; використовувати практичний досвід у створенні матеріалів для реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта»

Майстерність освітян НУШ 5.0: розробка власного освітнього відеоконтенту

Developers / Program Developments:

Громадська організації «Освіта без умов»

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: педагогічні працівники ЗДО, ЗССО та ЗВО

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Модуль 1 Актуальність створення навчального відеоматеріалу 
1.1. Відеоурок як інструмент дистанційного навчанння; 
1.2. Цифрова компетентність педагога; 

Модуль 2 Поетапне створення навчального матеріалу 
2.1. Види відеоуроків; 
2.2. Інструменти для створення навчального матералу до відеуроку;
2.3. Чому саме Canva? 
2.4. Орієнтовні рекомендації щодо побудови навчального матеріалу: 
- Титульна сторінка 
- Зв'язок із попередніми уроками (темами) 
- План уроку 
- Основна частина уроку (викладення нової теми) 
- Приклади 
- Рефлексія 
- Домашнє завдання 
- Завершення уроку 

Модуль 3 Інструкція запису відеоуроків (скрінкастів) 
3.1. Огляд програм для запису відеофрагментів;
3.2. Bandicam - сучастий інструмент для створення скрінкастів: 
- Інструменти 
- Можливості 
- Застосування 

Модуль 4 Особливості монтування знятого навчального відеоматеріалу 
3.1. Програми для монтажу; 
3.2. Movavi Video Edititor Plus: огляд інструментів та основні функції. 

Модуль 5 Сертифікація

Учасник/учасниця:

 • підвищив/підвищила методичний та практичний рівні професійних компетентностей у створенні освітніх продуктів для організації навчання з використанням дистанційних технологій та розуміє їх актуальність;
 • удосконалив/удосконалила навички проетапного створення та візуалізації освітнього контенту, використовуючи графічний редактор Canva;
 • знає можливості відеоредакторів та використовує їх для створення скрінкастів;
 • знає особливості монтування знятого навчального відеоматеріалу;
 • використовує практичний досвід у створенні матеріалів для реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта».
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесокза реквізитами, які надійбуть після реєстрації. 
  Для ПЕРШИХ ДЕСЯТИ ПЕРШІ ДЕСЯТЬ зареєстрованих учасників отримають доступ до курсу здійснивши внесок у розмірі 150 грн, надалі вартість - 250 грн.
 3. Після здійснення внеску відкривається доступ до місця виконання програми;
 4. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 10 годин (0,33 кредити ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».