Укр

Недискримінаційне вчителювання як складова створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища

Ознайомлення педагогічної сіпльноти закладів освіти різних рівнів зі стратегіями та методами створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища

Subscribe
Developers / Program Developments: Громадська організація «ЕдКемп Україна», Фонд ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
Qualification form:
 • онлайн-навчання
Qualification types:
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Рефлексивна компетентність
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
List of professional competencies:
 • Громадянська освіта
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Сутність недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті.

1.2. Недискримінаційне вчителювання.

1.3. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат освітнього процесу. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у змісті освіти.

Модуль 2. Екскурсія закладом освіти. Практична частина

2.1. Простір закладу освіти

2.2. Стиль викладання і комунікації

Учасниці/-ки ознайомляться з вимогами законодавства у сфері забезпечення якості освіти у контексті недискримінаційного та інклюзивного підходів; підвищать рівень знань та умінь щодо створення безпечного, недискримінаційного та інклюзивного освітнього середовища.

Основна умова сертифікації:

– присутність онлайн на вебінарі 23 листопада 2022 року (о 14.00);

– успішне складання підсумкового тесту – понад 70% правильних відповідей. Термін виконання сертифікаційної роботи з 24.11.2022 по 28.11.2022 року.

Покликання для входу до Zoom кімнати: Перейти за покликанням  

 

ДатаТема і змістКількість годин

23.11.2022

14:00

Модуль 1. Сутність недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті.

1.2. Недискримінаційне вчителювання як .

1.3. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат освітнього процесу. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у змісті освіти.

Модуль 2. Екскурсія закладом освіти. Практична частина

2.1. Простір закладу освіти

2.2. Стиль викладання і комунікації

2 години 30 хвилин
24.11.2022-18.11.2022Самостійне опрацювання матеріалу2 години 30 хвилин
28.11.2022Сертифікація (тестування)1 година