Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Недискримінаційне вчителювання як складова створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища

Ознайомлення педагогічної сіпльноти закладів освіти різних рівнів зі стратегіями та методами створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища

Недискримінаційне вчителювання як складова створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація «ЕдКемп Україна», Фонд ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Сутність недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті.

1.2. Недискримінаційне вчителювання.

1.3. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат освітнього процесу. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у змісті освіти.

Модуль 2. Екскурсія закладом освіти. Практична частина

2.1. Простір закладу освіти

2.2. Стиль викладання і комунікації

Учасниці/-ки ознайомляться з вимогами законодавства у сфері забезпечення якості освіти у контексті недискримінаційного та інклюзивного підходів; підвищать рівень знань та умінь щодо створення безпечного, недискримінаційного та інклюзивного освітнього середовища.

Основна умова сертифікації:

– присутність онлайн на вебінарі 23 листопада 2022 року (о 14.00);

– успішне складання підсумкового тесту – понад 70% правильних відповідей. Термін виконання сертифікаційної роботи з 24.11.2022 по 28.11.2022 року.

Покликання для входу до Zoom кімнати: Перейти за покликанням  

 

ДатаТема і змістКількість годин

23.11.2022

14:00

Модуль 1. Сутність недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті.

1.2. Недискримінаційне вчителювання як .

1.3. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат освітнього процесу. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у змісті освіти.

Модуль 2. Екскурсія закладом освіти. Практична частина

2.1. Простір закладу освіти

2.2. Стиль викладання і комунікації

2 години 30 хвилин
24.11.2022-18.11.2022Самостійне опрацювання матеріалу2 години 30 хвилин
28.11.2022Сертифікація (тестування)1 година