Укр

Оцінювання НУШ

Attractiveness:

star icon
Організація процесу
star icon
Злагодженість комунікації
star icon
Актуальність теми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Змістовність програми
star icon
Гнучкість навчання
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Практико-орієнтованість
star icon
Якість викладання
star icon
Доступність матеріалів
star icon
Якість матеріалів
star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon

підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти; ознайомити з видами оцінювання в НУШ; удосконалити навички використовувати інструменти оцінювання; впроваджувати та ефективно здійснювати формувальне оцінювання (оцінювання для навчання), взаємооцінювання, самооцінювання (оцінювання як навчання), поточне оцінювання та підсумкове оцінювання (оцінювання результатів навчання); використовувати практичний досвід у реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта».

Subscribe
Оцінювання НУШ
Developers / Program Developments: Громадська організації «Освіта без умов»; Артем Дудка - регіональний тренер НУШ; Анастасія Сомова - регіональна тренерка НУШ; Олена Майборода - регіональна тренерка НУШ; Ірина Ільченко - регіональна тренерка НУШ; Ольга Гуменюк - консультантка КУ ХМР «ЦПРПП»; Вікторія Станецька - консультантка КУ ХМР «ЦПРПП».
Main train directions:
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Qualification form:
 • інституційна (дистанційна)
Qualification types:
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: педагогічні працівники закладів загально-середньої, фахової та вищої педагогічної освіти.
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Види оцінювання в НУШ. Інструменти оцінювання;
 • Формувальне оцінювання: оцінювання для навчання;
 • Взаємооцінювання. Самооцінювання: оцінювання як навчання;
 • Поточне та підсумкове оцінювання: оцінювання результатів навчання.

Учасник/учасниця:

 • знає основні засади концепції НУШ;
 • знає види оцінювання НУШ;
 • використовує інструменти оцінювання;
 • впроваджує та ефективно здійснює:  формувальне оцінювання (оцінювання для навчання), взаємооцінювання, самооцінювання (оцінювання як навчання) та підсумкове оцінювання (оцінювання результатів навчання);
 • використовує з практичний досвід у реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта».
 1. Учаснику/учасниці необхідно зареєструватися за посиланням та обрати дату участі у тренінгу 
 2. Подати заявку на НПМ EdWay;
 3. Після реєстрації надійде посилання на інформаційний лист;
 4. Реалізується програма на платформі ZOOM
 5. За результатами сертифікації протягом 15 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 6 годин (0,20 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
ДатаТемаКількість годин
Уточнюються при реєстрації в google форміВиди оцінювання в НУШ. Інструменти оцінювання5 годин
Формувальне оцінювання: оцінювання для навчання
Взаємооцінювання. Самооцінювання: оцінювання як навчання
Поточне та підсумкове оцінювання: оцінювання результатів навчання
Сертифікація1 година