Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Оцінювання НУШ

підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які впроваджують новий Державний стандарт базової середньої освіти; ознайомити з видами оцінювання в НУШ; удосконалити навички використовувати інструменти оцінювання; впроваджувати та ефективно здійснювати формувальне оцінювання (оцінювання для навчання), взаємооцінювання, самооцінювання (оцінювання як навчання), поточне оцінювання та підсумкове оцінювання (оцінювання результатів навчання); використовувати практичний досвід у реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта».

Оцінювання НУШ

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов»; Артем Дудка - регіональний тренер НУШ; Анастасія Сомова - регіональна тренерка НУШ; Олена Майборода - регіональна тренерка НУШ; Ірина Ільченко - регіональна тренерка НУШ; Ольга Гуменюк - консультантка КУ ХМР «ЦПРПП»; Вікторія Станецька - консультантка КУ ХМР «ЦПРПП».

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники закладів загально-середньої, фахової та вищої педагогічної освіти.

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»
 • Види оцінювання в НУШ. Інструменти оцінювання;
 • Формувальне оцінювання: оцінювання для навчання;
 • Взаємооцінювання. Самооцінювання: оцінювання як навчання;
 • Поточне та підсумкове оцінювання: оцінювання результатів навчання.

Учасник/учасниця:

 • знає основні засади концепції НУШ;
 • знає види оцінювання НУШ;
 • використовує інструменти оцінювання;
 • впроваджує та ефективно здійснює:  формувальне оцінювання (оцінювання для навчання), взаємооцінювання, самооцінювання (оцінювання як навчання) та підсумкове оцінювання (оцінювання результатів навчання);
 • використовує з практичний досвід у реалізації концепцій «Нова українська школа» та «Інклюзивна освіта».
 1. Учаснику/учасниці необхідно зареєструватися за посиланням та обрати дату участі у тренінгу 
 2. Подати заявку на НПМ EdWay;
 3. Після реєстрації надійде посилання на інформаційний лист;
 4. Реалізується програма на платформі ZOOM
 5. За результатами сертифікації протягом 15 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 6 годин (0,20 кредитів ЄКТС) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
ДатаТемаКількість годин
Уточнюються при реєстрації в google форміВиди оцінювання в НУШ. Інструменти оцінювання5 годин
Формувальне оцінювання: оцінювання для навчання
Взаємооцінювання. Самооцінювання: оцінювання як навчання
Поточне та підсумкове оцінювання: оцінювання результатів навчання
Сертифікація1 година