Укр

Змішане навчання: освіта під час війни

Attractiveness:

star icon
Якість матеріалів
star icon
Якість викладання
Актуальність теми
Змістовність програми
Відповідність профстандарту
Доступність матеріалів
star icon
Гнучкість навчання
star icon
Злагодженість комунікації
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon
Організація процесу
star icon
Практико-орієнтованість

Підготувати педагогічних працівників до ефективної роботи з учнями в умовах змішаного навчання у воєнний та післявоєнний час

Subscribe
Змішане навчання: освіта під час війни
Developers / Program Developments: Олена Ліннік, доктор педагогічних наук, експерт ініціативи «Збереження доступу до шкільної освіти» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні»; Юрій Гайдученко, експерт проєкту “Навчаємось разом”, методист, учитель української мови та літератури НВК “Новопечерська школа”
Main train directions:
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Qualification form:
 • Other: Змішана
Qualification types:
 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог
List of common competencies:
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
List of professional competencies:
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Болгарська мова
 • Гагаузька мова
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист Вітчизни
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Креслення
 • Кримськотатарська мова
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Мистецтво (образотворче)
 • Мистецтво (музичне)
 • Мова іврит
 • Молдовська мова
 • Новогрецька мова
 • Основи здоров’я
 • Польська мова
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Ромська мова
 • Російська мова
 • Румунська мова
 • Словацька мова
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Угорська мова
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Фізична культура
 • Хімія
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів

Модуль 1

Змішане навчання: гнучкість освітнього процесу

Підходи до роботи з учнями в умовах війни: психолого-педагогічні аспекти. Когнітивні процеси учнів в умовах стресового стану. Вплив стресових станів на школярів різного віку. Особливості поведінкових проявів та протікання психічних пізнавальних процесів у дітей шкільного віку в час війни. Вплив стресу на когнітивні функції школярів, зокрема увагу та пам’ять. Значення й цінність якісної комунікації з учнями, «дарування» відчуття безпеки й рутини, психологічної підтримки, створення атмосфери розвантаженості. 

Моделі змішаного навчання: ротаційна, гнучка, особистісно-орієнтована, модель збагаченого віртуального середовища. Особливості функціонування різних моделей. Розклад та календарно-тематичне планування

Онлайн-платформи для організації різних моделей змішаного навчання. Інструменти для моніторингу освітнього процесу (електронні щоденники та журнали, платформи для оцінювання)

Особливості комунікації у процесі змішаного навчання: покрокові інструкції (батьки, учні, учителі). Розроблення  та використання алгоритмів комунікації у процесі віддаленого навчання. Використання платформи HUMAN для активної взаємодії з батьками, учнями, вчителями. 

Моделі уроків в умовах змішаного навчання. Структура уроку: новий погляд. Поєднання синхронного та асинхронного режиму під час організації уроків в умовах змішаного навчання. Інструменти дистанційного навчання. Особливості дистанційного уроку.

Практична робота. Розроблення моделей уроків для різних моделей змішаного навчання.

Модуль 2

Технології моделювання уроків в умовах змішаного навчання

Мультимедійний контент для змішаного навчання: від ідеї до реалізації. Цифрові освітні середовища, платформи для створення дистанційних курсів. Керування навчальним процесом за допомогою смартфона.

Конструювання навчального контенту для різних моделей змішаного навчання: навчальне відео. Функції навчального відео у процесі змішаного навчання. Створення та використання інтерактивного навчального відео. Особливості інтерактивних онлайн-платформи для створення навчального відео.

Персоналізація та диференціація навчального контенту. Універсальний дизайн онлайн-уроку

Робота з ресурсами для симуляції дослідів та моделювання. Ресурс Перейти за покликанням .  Як адаптувати діяльнісні методи до умов змішаного навчання. Дослідження та проєкти: умови їх застосування під час дистанційного навчання. Моделювання, види моделей. Підходи до їх створення.

Організація підсумкового та формувального оцінювання за допомогою онлайн-сервісів. Використання сервісів для швидкого зворотного зв’язку. Організація підсумкового оцінювання з використанням онлайн-сервісів інтерактивного тестування. 

Практична робота. Використання креативного мультимедійного онлайн-контенту для різних моделей змішаного навчання. Розроблення навчального відео за допомогою однієї з інтерактивних онлайн-платформ. Розроблення та подальший аналіз дослідницьких та творчих завдань в умовах змішаного навчання. Створення різних видів оцінювання з використання онлайн-сервісів.  


 

Орієнтовний розподіл академічних годин за видами навчальної діяльності

Назва розділів і темКількість годин (академічних)
Всього у тому числі
Лекційні заняттяПрактичні заняттяТестуванняСамостійна робота
Модуль 1. Змішане навчання: гнучкість освітнього процесу12102  
 1. Підходи до роботи з учнями в умовах війни: психолого-педагогічні аспекти
22   
 1. Моделі змішаного навчання
422  
1.3. Онлайн-платформи для організації різних моделей змішаного навчання. Інструменти для моніторингу освітнього процесу (електронні щоденники та журнали, платформи для оцінювання)22   
1.4. Особливості комунікації у процесі змішаного навчання: покрокові інструкції (батьки, учні, учителі)22   
1.5. Моделі уроків в умовах змішаного навчання22   
Модуль 2. Технології моделювання уроків в умовах змішаного навчання16214  

2.1. Мультимедійний контент для змішаного навчання: від ідеї до реалізації. 


 

4 4  
2.2. Конструювання навчального контенту для різних моделей змішаного навчання: навчальне відео4 4  
2.3. Персоналізація та диференціація навчального контенту. Універсальний дизайн онлайн-уроку22   
2.4. Робота з ресурсами для симуляції дослідів та моделювання4 4  
2.5. Організація підсумкового та формувального оцінювання за допомогою онлайн-сервісів2 2  
Підсумкове тестування2  2 
Всього годин3012162 


 

Учасники тренінгу зможуть:

 • розуміти особливості психічних процесів учнів у стресових та травматичних ситуаціях; причинно-наслідкових зв’язків між психічними процесами та поведінковими проявами учнів;
 • розуміти психолого-педагогічні особливості здійснення взаємодії між суб’єктами освітнього процесу;
 • розрізняти моделі змішаного навчання, особливості організації дистанційного навчання;
 • розробляти моделі змішаного навчання відповідно до умов роботи школи
 • моделювати навчальні заняття в умовах змішаного навчання;
 • застосовувати техніки активізації уваги, підвищення мотивації, гармонізації емоційного стану учнів;
 • застосовувати діяльнісні методи навчання в умовах змішаного навчання;
 • здійснювати гнучке планування освітнього процесу;
 • здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах змішаного навчання.
 • конструювати власний дистанційний курс із використанням сучасних цифрових технологій;
 • створювати креативний мультимедійний контент для дистанційних уроків (інтерактивні вправи, дидактичні ігри, ментальні карти, електронні посібники, навчальне відео, інфографіка);
 • розроблювати та використовувати інструменти для швидких опитувань і тестувань.

Курс підвищення кваліфікації пропонується для педагогів закладів загальної середньої освіти, які залучені до співпраці в рамках реалізації ініціативи з відновлення доступу до шкілької освіти Проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe)