Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

"Python для інформатика"

Вдосконалення навичок програмування на інтерпретованій об'єктно-орієнтованій мові програмування високого рівня Python

"Python для інформатика"

Developers / Program Developments:

Тріщук Інна Володимирівна

Person (s) executing the program:

Main train directions:

  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Qualification form:

  • дистанційна

Qualification types:

  • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

  • Вчитель

List of common competencies:

  • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

  • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

  • Інформатика

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

  • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
  • Д1. Інноваційна компетентність

1. Знайомство з Python. Команда виводу. Величини. Змінні. Типи даних
2. Лінійний алгоритм. Математичні оператори
3. Модулі math, random. Особистий модуль
4. Логічні вирази. Алгоритм з розгалуженням
5.  Алгоритм з повторенням
6. Списки
7. Функції
8. Одновимірний масив
9. Двовимірний масив
10. Словники
11. Текстові файли
12. Черепашача графіка. Створення зображень
13. Створення графічного інтерфейсу
14. Модуль tkinter
15. Анімація

Вихід за межі шкільних тем, тобто ознайомлення з функціями які не входять в ШКІ, а їх використання допоможе в підготовці олімпіадників