Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

"Python для інформатика"

Вдосконалення навичок програмування на інтерпретованій об'єктно-орієнтованій мові програмування високого рівня Python

"Python для інформатика"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Розробники / розробниці програми:

Тріщук Інна Володимирівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

  • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

  • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

  • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
  • Д1. Інноваційна компетентність

1. Знайомство з Python. Команда виводу. Величини. Змінні. Типи даних
2. Лінійний алгоритм. Математичні оператори
3. Модулі math, random. Особистий модуль
4. Логічні вирази. Алгоритм з розгалуженням
5.  Алгоритм з повторенням
6. Списки
7. Функції
8. Одновимірний масив
9. Двовимірний масив
10. Словники
11. Текстові файли
12. Черепашача графіка. Створення зображень
13. Створення графічного інтерфейсу
14. Модуль tkinter
15. Анімація

Вихід за межі шкільних тем, тобто ознайомлення з функціями які не входять в ШКІ, а їх використання допоможе в підготовці олімпіадників