Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів

Допомогти знайти відповіді на питання: Чи зустрічались Ви з перевтомою, з небажанням щось робити, або йти на роботу? Чи відчували Ви себе людиною без енергії, ніби, «без батарейок»? Як допомогти собі у стресовій ситуації? Як навчитися себе рятувати та допомогти педагогічному колективу? Як уникати професійного та емоційного вигорання? Де брати ресурс? тощо

Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів

Developers / Program Developments:

С.Редько, к. психол.н., доцент; І.Гондюл, магістр, директор сш № 158; І.Линьова, к.пед.н., доцент

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • Other: психологічна компетентність, запобігання вигоранню освітян

Qualification form:

 • Інше

Qualification types:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Методист
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Основи андрагогіки

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: психологічна компетентність, запобігання вигоранню освітян

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства

Тема_1 Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів 

Тема_2 Деякі чинники попередження розвитку синдрому вигорання: управлінський аспект 

Тема_3 “Як перетворити роботу з вигоранням на шлях до Себе” 

Результати навчання:

-знання та розуміння причин та наслідків емоційного та професійного вигорання;

-розвиток особистісних компетентностей учасників тренінгу (формування позитивного мислення як здатності бачити шляхи вирішення професійних і життєвих проблем)