Eng

Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів

Допомогти знайти відповіді на питання: Чи зустрічались Ви з перевтомою, з небажанням щось робити, або йти на роботу? Чи відчували Ви себе людиною без енергії, ніби, «без батарейок»? Як допомогти собі у стресовій ситуації? Як навчитися себе рятувати та допомогти педагогічному колективу? Як уникати професійного та емоційного вигорання? Де брати ресурс? тощо

Подати заявку
Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів
Суб’єкт підвищення кваліфікації: ГО "Клуб інтегрального лідерства освітян"
Розробники / розробниці програми: С.Редько, к. психол.н., доцент; І.Гондюл, магістр, директор сш № 158; І.Линьова, к.пед.н., доцент
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • емоційно-етична компетентність
 • Інше: психологічна компетентність, запобігання вигоранню освітян
Форма підвищення кваліфікації:
 • Інше
Види підвищення кваліфікації:
 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Методист
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
Перелік загальних компетентностей:
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Основи андрагогіки
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: психологічна компетентність, запобігання вигоранню освітян
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства

Тема_1 Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів 

Тема_2 Деякі чинники попередження розвитку синдрому вигорання: управлінський аспект 

Тема_3 “Як перетворити роботу з вигоранням на шлях до Себе” 

Результати навчання:

-знання та розуміння причин та наслідків емоційного та професійного вигорання;

-розвиток особистісних компетентностей учасників тренінгу (формування позитивного мислення як здатності бачити шляхи вирішення професійних і життєвих проблем)