Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів

Допомогти знайти відповіді на питання: Чи зустрічались Ви з перевтомою, з небажанням щось робити, або йти на роботу? Чи відчували Ви себе людиною без енергії, ніби, «без батарейок»? Як допомогти собі у стресовій ситуації? Як навчитися себе рятувати та допомогти педагогічному колективу? Як уникати професійного та емоційного вигорання? Де брати ресурс? тощо

Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ГО "Клуб інтегрального лідерства освітян"

Розробники / розробниці програми:

С.Редько, к. психол.н., доцент; І.Гондюл, магістр, директор сш № 158; І.Линьова, к.пед.н., доцент

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • Інше: психологічна компетентність, запобігання вигоранню освітян

Форма підвищення кваліфікації:

 • Інше

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Методист
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Основи андрагогіки

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: психологічна компетентність, запобігання вигоранню освітян

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства

Тема_1 Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогів 

Тема_2 Деякі чинники попередження розвитку синдрому вигорання: управлінський аспект 

Тема_3 “Як перетворити роботу з вигоранням на шлях до Себе” 

Результати навчання:

-знання та розуміння причин та наслідків емоційного та професійного вигорання;

-розвиток особистісних компетентностей учасників тренінгу (формування позитивного мислення як здатності бачити шляхи вирішення професійних і життєвих проблем)