Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Методичні аспекти організації та проведення занять із трудового навчання в дистанційному форматі

розвиток професійної компетентності педагогів-технологів щодо організації та проведення занять трудового навчання в дистанційному форматі

Методичні аспекти організації та проведення занять із трудового навчання в дистанційному форматі

Developers / Program Developments:

Дистанційна Академія ВГ "Основа" та Калабурдін Олексій Олегович, учитель трудового навчання вищої категорії, учитель-методист.

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Організаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Трудове навчання

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Виступ  присвячено питанням організації трудового навчання в дистанційних  умовах. Буде розглянуто послідовність організації дистанційного навчання  вчителем. Характеризуватимуться як форми взаємодії з дітьми, так й  різноманітні електронні застосунки, які може використати вчитель у своїй  професійній діяльності. Надаватимуться практичні поради щодо реалізації  занять технологічного спрямування в умовах дистанту.

Зміст: 

 1. Готовність учителя трудового навчання до впровадження дистанційної освіти. 
 2. Ефективні шляхи організації дистанційного трудового навчання. 
 3. Практичні поради та родзинки професійного досвіду роботи на відстані. 
 4. Корисні посилання на допомогу вчителю

Учасники ознайомляться з організацією та проведенням занять трудового навчання в дистанційному форматі