Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Методичні аспекти організації та проведення занять із трудового навчання в дистанційному форматі

розвиток професійної компетентності педагогів-технологів щодо організації та проведення занять трудового навчання в дистанційному форматі

Методичні аспекти організації та проведення занять із трудового навчання в дистанційному форматі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна Академія ВГ Основа

Розробники / розробниці програми:

Дистанційна Академія ВГ "Основа" та Калабурдін Олексій Олегович, учитель трудового навчання вищої категорії, учитель-методист.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Організаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Трудове навчання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Виступ  присвячено питанням організації трудового навчання в дистанційних  умовах. Буде розглянуто послідовність організації дистанційного навчання  вчителем. Характеризуватимуться як форми взаємодії з дітьми, так й  різноманітні електронні застосунки, які може використати вчитель у своїй  професійній діяльності. Надаватимуться практичні поради щодо реалізації  занять технологічного спрямування в умовах дистанту.

Зміст: 

 1. Готовність учителя трудового навчання до впровадження дистанційної освіти. 
 2. Ефективні шляхи організації дистанційного трудового навчання. 
 3. Практичні поради та родзинки професійного досвіду роботи на відстані. 
 4. Корисні посилання на допомогу вчителю

Учасники ознайомляться з організацією та проведенням занять трудового навчання в дистанційному форматі