Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Ефективна підготовка до школи

Поглибити знання вихователів та педагогів щодо особливостей ефективної підготовки до школи

Ефективна підготовка до школи

Developers / Program Developments:

Титаренко Анастасія Андріївна

Main train directions:

  • Other: Ефективна підготовка до школи.

Qualification form:

  • очна

Qualification types:

  • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

  • Вихователь
  • Вихователь-методист
  • Керівник

List of common competencies:

  • Other: Професійна компетентність педагога та вихователя

Common competencies of teachers according to the professional standard:

  • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

  • Дошкільна освіта

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

  • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів

Особливості розвитку дітей дошкільного віку

Діагностика готовності дитини до школи 

Чіткі знання щодо особливостей готовності дитини до школи