Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Ефективна підготовка до школи

Поглибити знання вихователів та педагогів щодо особливостей ефективної підготовки до школи

Ефективна підготовка до школи

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Титаренко Анастасія Андріївна

Розробники / розробниці програми:

Титаренко Анастасія Андріївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

  • Інше: Ефективна підготовка до школи.

Форма підвищення кваліфікації:

  • очна

Види підвищення кваліфікації:

  • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Вихователь
  • Вихователь-методист
  • Керівник

Перелік загальних компетентностей:

  • Інше: Професійна компетентність педагога та вихователя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Дошкільна освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів

Особливості розвитку дітей дошкільного віку

Діагностика готовності дитини до школи 

Чіткі знання щодо особливостей готовності дитини до школи