Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Застосування інфографіки в освітньому процесі: інструменти та методи

Надати учасникам глибоке розуміння та практичні навички щодо використання інфографіки як ефективного інструменту в освітньому процесі.

Застосування інфографіки в освітньому процесі: інструменти та методи

Subject of advanced training:

ФОП Степаненко Т.О.

Developers / Program Developments:

Степаненко Тетяна Олексіївна - викладач інформатики, методики навчання інформатики, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КЗ "Одеський педагогічний фаховий коледж"

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Усі

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія України
 • Математика
 • Мистецтво
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Other: всі предмети викладання

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 1. Що таке інфографіка і як вона може допомогти  в навчанні.
 2. Огляд популярних інструментів для свторення інфографіки : Canva, Genially
 3. Приклади використання інфографіки в навчанні
 4. Практичні поради та рекомендації по створенню

Розуміння інфографіки: Учасники будуть мати глибоке розуміння того, що представляє собою інфографіка, її призначення та основні принципи створення.

Володіння інструментами: Учасники зможуть використовувати різноманітні інструменти та програми для створення інфографіки та будуть знати їх переваги та недоліки.

Навички створення освітніх інфографік: Учасники будуть здатні створювати інфографіку, призначену для освітніх цілей, з використанням різних типів візуальних елементів в Canva, Genially

Здатність застосовувати інфографіку: Учасники зможуть застосовувати здобуті знання та навички для покращення процесу навчання та зрозуміння матеріалу учнями в різних освітніх контекстах.

Ідеї та інновації: Учасники будуть надихнуті та готові впроваджувати інфографіку в своєму освітньому процесі, розробляти нові підходи та інноваційні методи навчання з її використанням.