Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Застосування інфографіки в освітньому процесі: інструменти та методи

Надати учасникам глибоке розуміння та практичні навички щодо використання інфографіки як ефективного інструменту в освітньому процесі.

Застосування інфографіки в освітньому процесі: інструменти та методи

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Степаненко Т.О.

Розробники / розробниці програми:

Степаненко Тетяна Олексіївна - викладач інформатики, методики навчання інформатики, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист КЗ "Одеський педагогічний фаховий коледж"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія України
 • Математика
 • Мистецтво
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Інше: всі предмети викладання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 1. Що таке інфографіка і як вона може допомогти  в навчанні.
 2. Огляд популярних інструментів для свторення інфографіки : Canva, Genially
 3. Приклади використання інфографіки в навчанні
 4. Практичні поради та рекомендації по створенню

Розуміння інфографіки: Учасники будуть мати глибоке розуміння того, що представляє собою інфографіка, її призначення та основні принципи створення.

Володіння інструментами: Учасники зможуть використовувати різноманітні інструменти та програми для створення інфографіки та будуть знати їх переваги та недоліки.

Навички створення освітніх інфографік: Учасники будуть здатні створювати інфографіку, призначену для освітніх цілей, з використанням різних типів візуальних елементів в Canva, Genially

Здатність застосовувати інфографіку: Учасники зможуть застосовувати здобуті знання та навички для покращення процесу навчання та зрозуміння матеріалу учнями в різних освітніх контекстах.

Ідеї та інновації: Учасники будуть надихнуті та готові впроваджувати інфографіку в своєму освітньому процесі, розробляти нові підходи та інноваційні методи навчання з її використанням.