Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Copy: Інклюзивне навчання. Підготовка до роботи асистента учня (дитини) в закладах освіти

формування в асистента учня (дитини) компетентностей щодо супроводу під час інклюзивного навчання осіб з особливими потребами; забеспечення якісного навчання осіб з особливими потребами та створення в закладі освіти безпечного та комфортного інклюзивного середовища.

Copy: Інклюзивне навчання. Підготовка до роботи асистента учня (дитини) в закладах освіти

Subject of advanced training:

ТОВ"Самоосвіта"

Developers / Program Developments:

Засновниця ТОВ"Самоосвіта", вчитель-практик Чередниченко Валентина Михайлівна

Main train directions:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель

List of common competencies:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

List of professional competencies:

 • Дошкільна освіта
 • Біологія
 • Географія
 • Іноземна мова (англійська)
 • Математика
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Українська мова
 • Фізична культура

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами

Модуль 1. Організація інклюзивного нвчання в закладах освіти.

Тема 1. Правові підстави організації інклюзивного навчання в закладах освіти.

Тема 2. Практичні аспекти організації інклюзивного навчання в закладах освіти.

Тема 3. Психологічні аспекти організації та забеспечення  інклюзивного навчання в закладах освіти.

Тема 4. Забеспечення соціальних та соціально-побутових потреб здобувачів освіти з особливими потребами під час інклюзивного навчання.

Модуль 2. Охорона праці та життєдіяльності в закладах освіти

Тема 1. Забеспечення безпечного та комфортного освітнього середовища в закладі освіти.

Тема 2. Охорона праці та безпека життєдіяльності в закладі освіти.

Тема 3. Безпека освітнього процесу в умовах війни.

Модуль 3. Права та обов'язки учасників  освітнього процесу в закладах освіти.

Тема 1. Права учасників  освітнього процесу 

Тема 2. Обов'язки учасників  освітнього процесу

Модуль 4. Функції та завдання асистента учня (дитини) із забеспечення освіти осіб із особливими освітніми потребами.

Тема 1. Функції та завдання асистента учня (дитини)

Тема 2. Особливості надання послуг

 

Особа, яка планує виконувати чи виконує функції асистента учня (дитини) знає засади організації інклюзивного навчання в закладах освіти, правила охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти, має навички  надання  домедичної допомоги в закладах освіти, знає права та обов'язки учасників освітнього процесу в закладах освіти, здатна взаємодіяти з іншими учасниками  освітнього процесу та виконувати фінкції асистента дитини(учня) в закладі освіти, виконувати поставлені завдання в інтересах  здобувача освіти з особливими освітніми потребами.