Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Copy: Інклюзивне навчання. Підготовка до роботи асистента учня (дитини) в закладах освіти

формування в асистента учня (дитини) компетентностей щодо супроводу під час інклюзивного навчання осіб з особливими потребами; забеспечення якісного навчання осіб з особливими потребами та створення в закладі освіти безпечного та комфортного інклюзивного середовища.

Copy: Інклюзивне навчання. Підготовка до роботи асистента учня (дитини) в закладах освіти

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ТОВ"Самоосвіта"

Розробники / розробниці програми:

Засновниця ТОВ"Самоосвіта", вчитель-практик Чередниченко Валентина Михайлівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Біологія
 • Географія
 • Іноземна мова (англійська)
 • Математика
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Українська мова
 • Фізична культура

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами

Модуль 1. Організація інклюзивного нвчання в закладах освіти.

Тема 1. Правові підстави організації інклюзивного навчання в закладах освіти.

Тема 2. Практичні аспекти організації інклюзивного навчання в закладах освіти.

Тема 3. Психологічні аспекти організації та забеспечення  інклюзивного навчання в закладах освіти.

Тема 4. Забеспечення соціальних та соціально-побутових потреб здобувачів освіти з особливими потребами під час інклюзивного навчання.

Модуль 2. Охорона праці та життєдіяльності в закладах освіти

Тема 1. Забеспечення безпечного та комфортного освітнього середовища в закладі освіти.

Тема 2. Охорона праці та безпека життєдіяльності в закладі освіти.

Тема 3. Безпека освітнього процесу в умовах війни.

Модуль 3. Права та обов'язки учасників  освітнього процесу в закладах освіти.

Тема 1. Права учасників  освітнього процесу 

Тема 2. Обов'язки учасників  освітнього процесу

Модуль 4. Функції та завдання асистента учня (дитини) із забеспечення освіти осіб із особливими освітніми потребами.

Тема 1. Функції та завдання асистента учня (дитини)

Тема 2. Особливості надання послуг

 

Особа, яка планує виконувати чи виконує функції асистента учня (дитини) знає засади організації інклюзивного навчання в закладах освіти, правила охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти, має навички  надання  домедичної допомоги в закладах освіти, знає права та обов'язки учасників освітнього процесу в закладах освіти, здатна взаємодіяти з іншими учасниками  освітнього процесу та виконувати фінкції асистента дитини(учня) в закладі освіти, виконувати поставлені завдання в інтересах  здобувача освіти з особливими освітніми потребами.