Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

EdTech-майстер: розробка та оптимізація електронних навчальних матеріалів

Надати вчителям унікальні навички та знання в галузі освітніх технологій для успішної розробки та оптимізації електронних навчальних матеріалів. Учасники отримують глибоке розуміння процесів створення онлайн-ігор, тестів та інших інтерактивних ресурсів, а також розвивають стратегії ефективного впровадження цих матеріалів у навчальний процес. Навчання спрямоване на підвищення технологічної грамотності вчителів та розвиток їх творчого потенціалу у сфері сучасної освіти.

EdTech-майстер: розробка та оптимізація електронних навчальних матеріалів

Developers / Program Developments:

ФОП Іванова Марина Миколаївна

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна, дистанційна

Qualification types:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Інформатика

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі

Зворотній зв'язок та допомога протягом навчання

Повний опис програми за покликанням Перейти за покликанням  

Учасники реалізують стратегії оптимізації електронних матеріалів для підвищення їх ефективності в навчальному процесі; 
розвинуть свою цифрову грамотність, що сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності в педагогічній галузі.
Створять власні онлайн-ігри, тести та інші інтерактивні ресурси, використовуючи сучасні інструменти та підходи, будуть готові успішно впроваджувати свої нові навички та розроблені матеріали у своїх класах чи навчальних програмах.