Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Компаративний аналіз освітніх програм України та країни-агресора.

Вивчити проблеми та найкращі практики в питанні організації роботи вчительства на ДОТ.

Компаративний аналіз освітніх програм України та країни-агресора.

Subject of advanced training:

Солом'янські котики

Developers / Program Developments:

Владислав Штегельський

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Організація роботи закладу освіти

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

1. Знайомство з дослідженням «Відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях»

2. Робота над темою у форматі малих груп і світового кафе

3. Презентація напрацювань 

4. Рефлексія

1. Ознайомлено з ключовими питаннями відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях.

2. Опрацьовано ключові напрями відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях.

3. Розглянуто шляхи підготовки освітніх матеріалів для деокупованих територій.

4. Визначено ключові змістові лінії.