Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Компаративний аналіз освітніх програм України та країни-агресора.

Вивчити проблеми та найкращі практики в питанні організації роботи вчительства на ДОТ.

Компаративний аналіз освітніх програм України та країни-агресора.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Солом'янські котики

Розробники / розробниці програми:

Владислав Штегельський

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Організація роботи закладу освіти

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

1. Знайомство з дослідженням «Відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях»

2. Робота над темою у форматі малих груп і світового кафе

3. Презентація напрацювань 

4. Рефлексія

1. Ознайомлено з ключовими питаннями відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях.

2. Опрацьовано ключові напрями відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях.

3. Розглянуто шляхи підготовки освітніх матеріалів для деокупованих територій.

4. Визначено ключові змістові лінії.