Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

"Організація спільної діяльності в онлайн-середовищі (і не тільки) для розвитку творчого потенціалу"

сформувати вміння організувати спілкування й спільну діяльність здобувачів освіти з метою підвищення ефективності навчання та розвитку творчого потенціалу шляхом використання групової взаємодії через онлайн-сервіси (і не тільки)

"Організація спільної діяльності в онлайн-середовищі (і не тільки) для розвитку творчого потенціалу"

Developers / Program Developments:

Освітній центр "Школа успіху" (спікерка - Антоніна Харитонова)

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: педагогічні працівники усіх категорій

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Індивідуальні консультації.

Як організувати спільну діяльність у онлайн-середовищі та навчитися взаємодіяти колективно? Цікаві та корисні ресурси допоможуть ефективно комунікувати, згенерувати творчі ідеї. Запропоновані завдання та форми роботи спрямовані на підвищення ефективності навчання, готовності до співпраці, розвивають уміння мислити критично.

здобувач освіти знає особливості та алгоритм роботи в процесі спільної діяльності вчителя та учнів під час дистанційного або змішаного навчання; розуміє технологію колективної взаємодії; уміє організовувати ефективну інтеракцію з учасниками освітнього процесу, використовуючи Google-додатки, онлайн-застосунки, знаходить інноваційні підходи до вирішення навчально-виховних завдань; усвідомлює важливість мотивувати учнівство й учительство до розвитку творчого потенціалу, спільного пошуку й нестандартного вирішення навчальних завдань, застосовувати набуті знання у фаховій діяльності.

Після вебінару учасники мають виконати онлайн-тест, що складається з 5 питань.

26 вересня  2021 р.

Отримання сертифіката.