Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

"Організація спільної діяльності в онлайн-середовищі (і не тільки) для розвитку творчого потенціалу"

сформувати вміння організувати спілкування й спільну діяльність здобувачів освіти з метою підвищення ефективності навчання та розвитку творчого потенціалу шляхом використання групової взаємодії через онлайн-сервіси (і не тільки)

"Організація спільної діяльності в онлайн-середовищі (і не тільки) для розвитку творчого потенціалу"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр мовної та цифрової освіти "Школа успіху"

Розробники / розробниці програми:

Освітній центр "Школа успіху" (спікерка - Антоніна Харитонова)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники усіх категорій

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Індивідуальні консультації.

Як організувати спільну діяльність у онлайн-середовищі та навчитися взаємодіяти колективно? Цікаві та корисні ресурси допоможуть ефективно комунікувати, згенерувати творчі ідеї. Запропоновані завдання та форми роботи спрямовані на підвищення ефективності навчання, готовності до співпраці, розвивають уміння мислити критично.

здобувач освіти знає особливості та алгоритм роботи в процесі спільної діяльності вчителя та учнів під час дистанційного або змішаного навчання; розуміє технологію колективної взаємодії; уміє організовувати ефективну інтеракцію з учасниками освітнього процесу, використовуючи Google-додатки, онлайн-застосунки, знаходить інноваційні підходи до вирішення навчально-виховних завдань; усвідомлює важливість мотивувати учнівство й учительство до розвитку творчого потенціалу, спільного пошуку й нестандартного вирішення навчальних завдань, застосовувати набуті знання у фаховій діяльності.

Після вебінару учасники мають виконати онлайн-тест, що складається з 5 питань.

26 вересня  2021 р.

Отримання сертифіката.