Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Онлайн-тренінг із застосування недискримінаційного й інклюзивного підходів у створенні освітнього контенту (для команди педагогів Goethe-Institut)

Мета програми: ознайомити з основними поняттями та принципами гендерного, недискримінаційного й інклюзивного підходів в освіті, основними нормативними документами з теми недискримінації; навчитися розпізнавати дискримінаційні практики в закладах освіти та нівелювати їхній вплив.

Онлайн-тренінг із застосування недискримінаційного й інклюзивного підходів у створенні освітнього контенту (для команди педагогів Goethe-Institut)

Developers / Program Developments:

Громадська організація «ЕдКемп Україна», ФОП Масалтіна О.М.

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність

List of professional competencies:

 • Other: недискримінаційна компетентність


 1. Гендерний, недискримінаційний та інклюзивний підходи в освіті. Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 р.

1.1. Поняття про нерівність та дискримінацію.

1.2. Захищені ознаки

1.3. Гендерний, недискримінаційний та інклюзивний підходи в освіті. 

1.4. Принцип інтерсекційності

1.5. Нормативно-правове підгрунтя

1.6. Ініціативи у практичному полі

 

2. Як розпізнавати дискримінацію в освітньому процесі та створювати недискримінаційний освітній контент (частина 1)

2.1. Прихований навчальний план 

2.2. «Екскурсія закладом освіти». Антидискримінаційний аудит

2.3. Аналіз дискримінаційних прикладів та робота з кейсами

 

3. Як розпізнавати дискримінацію в освітньому процесі та створювати недискримінаційний освітній контент (частина 2)

3.1. Недискримінаційне вчителювання. Стиль викладання і комунікації

3.3. Створюємо чутливі недискримінаційні практики

3.4. Аналіз прикладів недискримінаційного освітнього контенту та робота з кейсами

3.2. Шляхи зростання в темі

 

4. Комунікативна спроможність освітнього контенту: недискримінаційний і інклюзивний підходи

4.1. Мовна компетентність: правописна, термінологічна й мовленнєва вправність

4.2. Недискримінаційне мовлення та мова запрошення в освітньому процесі

учасниці і учасники програми

 • розуміють основні засади гендерного, недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті, основні положення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року;
 • ідентифікують дискримінаційні практики в закладах освіти та вміють нівелювати їхній вплив, використовують гендерночутливу та недискримінаційну мову.

06.02.2024 (14.00)
1. Гендерний, недискримінаційний та інклюзивний підходи в освіті. Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 р.

1.1. Поняття про нерівність та дискримінацію.

1.2. Захищені ознаки

1.3. Гендерний, недискримінаційний та інклюзивний підходи в освіті. 

1.4. Принцип інтерсекційності

1.5. Нормативно-правове підгрунтя

1.6. Ініціативи у практичному полі

 

08.02.2024 (14.00)

2. Як розпізнавати дискримінацію в освітньому процесі та створювати недискримінаційний освітній контент (частина 1)

2.1. Прихований навчальний план 

2.2. «Екскурсія закладом освіти». Антидискримінаційний аудит

2.3. Аналіз дискримінаційних прикладів та робота з кейсами

 

13.02.2024 (14.00)

3. Як розпізнавати дискримінацію в освітньому процесі та створювати недискримінаційний освітній контент (частина 2)

3.1. Недискримінаційне вчителювання. Стиль викладання і комунікації

3.3. Створюємо чутливі недискримінаційні практики

3.4. Аналіз прикладів недискримінаційного освітнього контенту та робота з кейсами

3.2. Шляхи зростання в темі

 

22.02.2024 (14.00)

4. Комунікативна спроможність освітнього контенту: недискримінаційний і інклюзивний підходи

4.1. Мовна компетентність: правописна, термінологічна й мовленнєва вправність

4.2. Недискримінаційне мовлення та мова запрошення в освітньому процесі