Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Онлайн-тренінг "Майстерність формувального оцінювання"

Ознайомити з принципами, методами та інструментами формувального оцінювання, сприяти їхньому впровадженню в освітній процес для покращенні якості навчання та сприяння розвитку кожного учня.

Онлайн-тренінг "Майстерність формувального оцінювання"

Developers / Program Developments:

Вараський центр професійного розвитку педагогічних працівників

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Усі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Види оцінювання.Формувальне оцінювання;
 • Формування навчальних цілей та побудова ефективного зворотного зв'язку;
 • Самооцінювання, взаємооцінювання, рефлексія;
 • Інструменти формувального оцінювання.

Учасники онлайн-тренінгу:

 1. Дізнаються про сутність та переваги формувального оцінювання.
 2. Розглянуть стратегії та методики застосування формувального оцінювання в освітньому процесі.
 3. Навчаться створювати освітнє середовище для підтримки успіху кожньої дитини через правильне використання формувального оцінювання.
 4. Отримають конкретні інструменти та практичні поради для підвищення якості навчання через формувальне оцінювання.