Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Онлайн-тренінг "Майстерність формувального оцінювання"

Ознайомити з принципами, методами та інструментами формувального оцінювання, сприяти їхньому впровадженню в освітній процес для покращенні якості навчання та сприяння розвитку кожного учня.

Онлайн-тренінг "Майстерність формувального оцінювання"

Розробники / розробниці програми:

Вараський центр професійного розвитку педагогічних працівників

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Види оцінювання.Формувальне оцінювання;
 • Формування навчальних цілей та побудова ефективного зворотного зв'язку;
 • Самооцінювання, взаємооцінювання, рефлексія;
 • Інструменти формувального оцінювання.

Учасники онлайн-тренінгу:

 1. Дізнаються про сутність та переваги формувального оцінювання.
 2. Розглянуть стратегії та методики застосування формувального оцінювання в освітньому процесі.
 3. Навчаться створювати освітнє середовище для підтримки успіху кожньої дитини через правильне використання формувального оцінювання.
 4. Отримають конкретні інструменти та практичні поради для підвищення якості навчання через формувальне оцінювання.