Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Виклики дистанційки: особливості уроків на відстані

Підвищити ефективність та емоційну залученість учасників дистанційного навчання, а також дати вчителям інструменти для кращого розуміння та роботи з потребами здобувачів в онлайн-середовищі.

Виклики дистанційки: особливості уроків на відстані

Developers / Program Developments:

Балицький Ігор, вчитель інформатики Харківського ліцею 46

Main train directions:

 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

List of common competencies:

 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Цифрова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 •  Мозковий штурм "Чому дитина вимикає камеру?"
 •  Технічне оснащення дистанційного уроку. Необхідне і бажане 
 •  Брейкаут руми у зумі. Демонстрація роботи 
 •  Групова генеративна гра на тему "Що можна перенести з очної форми у дистанційну, а що — ні" 
 •  Рефлективна вправа "Капсула часу"
 • Підвищення емоційної залученості та мотивації здобувачів.
 • Краще розуміння потреб та особливостей здобувачів в онлайн-середовищі.
 • Оволодіння новими методиками та інструментами для дистанційного навчання.