Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Виклики дистанційки: особливості уроків на відстані

Підвищити ефективність та емоційну залученість учасників дистанційного навчання, а також дати вчителям інструменти для кращого розуміння та роботи з потребами здобувачів в онлайн-середовищі.

Виклики дистанційки: особливості уроків на відстані

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід-СОС»

Розробники / розробниці програми:

Балицький Ігор, вчитель інформатики Харківського ліцею 46

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Цифрова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 •  Мозковий штурм "Чому дитина вимикає камеру?"
 •  Технічне оснащення дистанційного уроку. Необхідне і бажане 
 •  Брейкаут руми у зумі. Демонстрація роботи 
 •  Групова генеративна гра на тему "Що можна перенести з очної форми у дистанційну, а що — ні" 
 •  Рефлективна вправа "Капсула часу"
 • Підвищення емоційної залученості та мотивації здобувачів.
 • Краще розуміння потреб та особливостей здобувачів в онлайн-середовищі.
 • Оволодіння новими методиками та інструментами для дистанційного навчання.