Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Мета - ознайомити вчителів їз вимогами і критеріями, за якими оцінюватимуть діяльність педагогічних працівників закладів освіти.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Subject of advanced training:

Олена Володько

Developers / Program Developments:

Володько Олена

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель

List of common competencies:

 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Початкова школа

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність

Ознайомити педагогічних працівників закладів освіти з вимогами й правилами ефективного планування власної педагогічної діяльності щодо підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності: 

 1. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладів освіти. 
 2. Вимоги і правила ефективного планування педагогами своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу.
 3. Портфоліо вчителя НУШ.
 1. Планування педагогічної діяльністі педагогічними працівниками закладів освіти.
 2. Знати та усвідомити вимоги і правила ефективного планування педагогами своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу.
 3. Знати основні вимоги до Портфоліо вчителя НУШ.