Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Мета - ознайомити вчителів їз вимогами і критеріями, за якими оцінюватимуть діяльність педагогічних працівників закладів освіти.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Олена Володько

Розробники / розробниці програми:

Володько Олена

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність

Ознайомити педагогічних працівників закладів освіти з вимогами й правилами ефективного планування власної педагогічної діяльності щодо підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності: 

 1. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладів освіти. 
 2. Вимоги і правила ефективного планування педагогами своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу.
 3. Портфоліо вчителя НУШ.
 1. Планування педагогічної діяльністі педагогічними працівниками закладів освіти.
 2. Знати та усвідомити вимоги і правила ефективного планування педагогами своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу.
 3. Знати основні вимоги до Портфоліо вчителя НУШ.