Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Штучний інтелект в освіті

Мета навчального тренінгу для освітян, що включає в себе активності, такі як огляд ресурсів, розробка уроків, групова практика та рефлексивні ігри, полягає у поглибленні знань та обговоренні різних аспектів штучного інтелекту та його впливу на суспільство серед учасників. Ці активності сприяють розвитку критичного мислення, аналітичних навичок. Крім того, вони допомагають освітянам навчитися раціонально оцінювати інформацію та приймати обґрунтовані рішення щодо використання штучного інтелекту в сучасному світі.

Штучний інтелект в освіті

Developers / Program Developments:

Балицький Ігор, вчитель інформатики Харківського ліцею 46

Main train directions:

 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

List of common competencies:

 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Цифрова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Інтерпасив з авдиторією «Штучний інтелект: добро чи зло» 
 • Огляд ресурсів для освітян на базі ШІ «Не чатGPT єдиним» 
 • Можливий алгоритм підготовки уроку з використанням ШІ. 
 • Практична робота в групах: готовий урок з нуля за 30 хвилин. 
 • Рефлексивна гра «Стратити не можна милувати»
 • Глибше розуміння штучного інтелекту та його впливу на суспільство.
 • Оволодіння навичками критичного мислення та аналізу інформації про штучний інтелект.
 • Вміння оцінювати та використовувати надійні ресурси для навчання освітян.
 • Розробка ефективних методів викладання з використанням штучного інтелекту.
 • Здатність швидко створювати навчальні матеріали за допомогою штучного інтелекту.