Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Штучний інтелект в освіті

Мета навчального тренінгу для освітян, що включає в себе активності, такі як огляд ресурсів, розробка уроків, групова практика та рефлексивні ігри, полягає у поглибленні знань та обговоренні різних аспектів штучного інтелекту та його впливу на суспільство серед учасників. Ці активності сприяють розвитку критичного мислення, аналітичних навичок. Крім того, вони допомагають освітянам навчитися раціонально оцінювати інформацію та приймати обґрунтовані рішення щодо використання штучного інтелекту в сучасному світі.

Штучний інтелект в освіті

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід-СОС»

Розробники / розробниці програми:

Балицький Ігор, вчитель інформатики Харківського ліцею 46

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Цифрова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Інтерпасив з авдиторією «Штучний інтелект: добро чи зло» 
 • Огляд ресурсів для освітян на базі ШІ «Не чатGPT єдиним» 
 • Можливий алгоритм підготовки уроку з використанням ШІ. 
 • Практична робота в групах: готовий урок з нуля за 30 хвилин. 
 • Рефлексивна гра «Стратити не можна милувати»
 • Глибше розуміння штучного інтелекту та його впливу на суспільство.
 • Оволодіння навичками критичного мислення та аналізу інформації про штучний інтелект.
 • Вміння оцінювати та використовувати надійні ресурси для навчання освітян.
 • Розробка ефективних методів викладання з використанням штучного інтелекту.
 • Здатність швидко створювати навчальні матеріали за допомогою штучного інтелекту.