Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Програма «ВчительОК» щодо профілактики професійного вигорання педагогів

Профілактика професійного вигорання, дистресів, втоми та перевтоми. Поглиблення знань про основи балансу сфер життя, потреби людини, особисті межі, основи гармонійної взаємодії з іншими людьми, ресурсні стани та стресостійкість. Розуміння особливостей емоційного виснаження соціальних професій. Розвиток життєвих навичок, емпатії та соціальної взаємодії, «я-повідомлень» та розуміння себе. Через елементи коучингу, арт-терапії, аутотренінгу, релаксації, енергопрактик до гармонійної особистості та стану «Я ОК».

Developers / Program Developments:

КУ "Зміївський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, психолог Хечоян Надія Олександрівна

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: запобігання вигоранню освітян, розвиток життєвих навичок та соціальної взаємодії

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

 Написати психологу сюди:  Перейти за покликанням (освіта та сертифікати теж там.)

Вступна лекція «Причини професійного вигорання» - 2 години

(знайомство, правила, очикування, лекційний матеріал, зворотній зв'язок)

Тема 1 «Я та пошук балансу»  - 2 години

(практична робота - диагностика , пошук балансу, використання метафоричних карт)

Тема 2 «Я та мотивація» - 2 години

(коучинг, розуміння причин саботажу, мотивація та самомотивація)

Тема 3 “Я та взаємодія з іншими» 2 години

(навички активного слухання, “я-повідомлення”, взаємодія з людьми та учнями, їх вікові особливості, причини конфліктів, види вирішення конфліктів, використання  метафоричних карт та артерапевтичні практики )

Детальніше Перейти за покликанням

розуміння себе та власного балансу, особистих меж та самооцінки, самотивації та причин саботажу;

розуміння як можна бути стресостійким, в гарному настрої; 

навички активного слухання, “я повідомлень”, вирішення конфліктів.

 

 

 

Один раз на тиждень з 15.00 до 17.00 (середа)

обговорення з групою