Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Програма «ВчительОК» щодо профілактики професійного вигорання педагогів

Профілактика професійного вигорання, дистресів, втоми та перевтоми. Поглиблення знань про основи балансу сфер життя, потреби людини, особисті межі, основи гармонійної взаємодії з іншими людьми, ресурсні стани та стресостійкість. Розуміння особливостей емоційного виснаження соціальних професій. Розвиток життєвих навичок, емпатії та соціальної взаємодії, «я-повідомлень» та розуміння себе. Через елементи коучингу, арт-терапії, аутотренінгу, релаксації, енергопрактик до гармонійної особистості та стану «Я ОК».

Розробники / розробниці програми:

КУ "Зміївський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, психолог Хечоян Надія Олександрівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: запобігання вигоранню освітян, розвиток життєвих навичок та соціальної взаємодії

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

 Написати психологу сюди:  Перейти за покликанням (освіта та сертифікати теж там.)

Вступна лекція «Причини професійного вигорання» - 2 години

(знайомство, правила, очикування, лекційний матеріал, зворотній зв'язок)

Тема 1 «Я та пошук балансу»  - 2 години

(практична робота - диагностика , пошук балансу, використання метафоричних карт)

Тема 2 «Я та мотивація» - 2 години

(коучинг, розуміння причин саботажу, мотивація та самомотивація)

Тема 3 “Я та взаємодія з іншими» 2 години

(навички активного слухання, “я-повідомлення”, взаємодія з людьми та учнями, їх вікові особливості, причини конфліктів, види вирішення конфліктів, використання  метафоричних карт та артерапевтичні практики )

Детальніше Перейти за покликанням

розуміння себе та власного балансу, особистих меж та самооцінки, самотивації та причин саботажу;

розуміння як можна бути стресостійким, в гарному настрої; 

навички активного слухання, “я повідомлень”, вирішення конфліктів.

 

 

 

Один раз на тиждень з 15.00 до 17.00 (середа)

обговорення з групою