Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Подолання перешкод на шляху до інклюзії в освіті

Під час зустрічі ми розвіємо упередження стосовно інклюзивного навчання та поговоримо про важливі кроки, які слід зробити для якісного впровадження інклюзивної освіти в закладі освіти.

Подолання перешкод на шляху до інклюзії в освіті

Developers / Program Developments:

Перевишина Анастасія - магістр психології (програма “Клінічна психологія з основами КПТ”, УКУ), АСТ- терапевт, ТФ-КПТ терапевт, фахівець з прикладного аналізу поведінки (АВА). Куратор інклюзивного напрямку в “Finaribba” (м.Харків)

Main train directions:

 • Other: Психологічна компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

List of common competencies:

 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Психологічна

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу

 

Зустріч буде спрямована на розвіювання міфів та упереджень, що часто пов'язані з інклюзивним навчанням, таких як переконання у складності впровадження, відчуття загрози для якості освіти або неприйняття соціальної різноманітності. Після цього учасники отримають знання про ключові аспекти інклюзивної освіти, включаючи цінності та принципи, переваги для всіх сторін навчального процесу та можливі стратегії подолання перешкод. Наступним етапом буде обговорення конкретних кроків, які необхідно здійснити для успішного впровадження інклюзивної освіти в закладі освіти. 

 

Від навчання очікується досягнення наступних результатів:

1. Розуміння та прийняття інклюзивних цінностей: Учасники зрозуміють важливість включення всіх учнів у навчальний процес та приймуть інклюзивні цінності як основу своєї роботи.

2. Усунення упереджень та міфів: Учасники навчання зможуть розібратися у своїх упередженнях та спростують міфи, що можуть виникати щодо інклюзивного навчання.

3. Набуття необхідних знань та навичок: Учасники отримають необхідні знання про педагогічні методики та стратегії, які допоможуть їм ефективно впроваджувати інклюзивну освіту.

4. Розвиток співпраці та спільної роботи: Учасники навчання зможуть розвинути навички співпраці з іншими педагогами, фахівцями та батьками для успішного впровадження інклюзивної освіти.

5. Покращення якості освіти та підвищення успішності учнів: Впровадження інклюзивної освіти сприятиме покращенню якості навчання та забезпечить рівні можливості для всіх учнів, що відобразиться на їхніх навчальних досягненнях та загальному успіху.