Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Подолання перешкод на шляху до інклюзії в освіті

Під час зустрічі ми розвіємо упередження стосовно інклюзивного навчання та поговоримо про важливі кроки, які слід зробити для якісного впровадження інклюзивної освіти в закладі освіти.

Подолання перешкод на шляху до інклюзії в освіті

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід-СОС»

Розробники / розробниці програми:

Перевишина Анастасія - магістр психології (програма “Клінічна психологія з основами КПТ”, УКУ), АСТ- терапевт, ТФ-КПТ терапевт, фахівець з прикладного аналізу поведінки (АВА). Куратор інклюзивного напрямку в “Finaribba” (м.Харків)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • Інше: Психологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Психологічна

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу

 

Зустріч буде спрямована на розвіювання міфів та упереджень, що часто пов'язані з інклюзивним навчанням, таких як переконання у складності впровадження, відчуття загрози для якості освіти або неприйняття соціальної різноманітності. Після цього учасники отримають знання про ключові аспекти інклюзивної освіти, включаючи цінності та принципи, переваги для всіх сторін навчального процесу та можливі стратегії подолання перешкод. Наступним етапом буде обговорення конкретних кроків, які необхідно здійснити для успішного впровадження інклюзивної освіти в закладі освіти. 

 

Від навчання очікується досягнення наступних результатів:

1. Розуміння та прийняття інклюзивних цінностей: Учасники зрозуміють важливість включення всіх учнів у навчальний процес та приймуть інклюзивні цінності як основу своєї роботи.

2. Усунення упереджень та міфів: Учасники навчання зможуть розібратися у своїх упередженнях та спростують міфи, що можуть виникати щодо інклюзивного навчання.

3. Набуття необхідних знань та навичок: Учасники отримають необхідні знання про педагогічні методики та стратегії, які допоможуть їм ефективно впроваджувати інклюзивну освіту.

4. Розвиток співпраці та спільної роботи: Учасники навчання зможуть розвинути навички співпраці з іншими педагогами, фахівцями та батьками для успішного впровадження інклюзивної освіти.

5. Покращення якості освіти та підвищення успішності учнів: Впровадження інклюзивної освіти сприятиме покращенню якості навчання та забезпечить рівні можливості для всіх учнів, що відобразиться на їхніх навчальних досягненнях та загальному успіху.