Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Візуальна підтримка як засіб інтеграції дітей з ООП в навчальний процес

На зустрічі ми розглянемо такі питання: - що таке візуальна підтримка - як вона допомагає дітям - коли ми можемо використовувати її під час освітнього процесу - розберемо деякі ідеї адаптації та модифікації учбового матеріалу до потреб учнів.

Візуальна підтримка як засіб інтеграції дітей з ООП в навчальний процес

Developers / Program Developments:

Перевишина Анастасія - магістр психології (програма “Клінічна психологія з основами КПТ”, УКУ), АСТ- терапевт, ТФ-КПТ терапевт, фахівець з прикладного аналізу поведінки (АВА). Куратор інклюзивного напрямку в “Finaribba” (м.Харків)

Main train directions:

 • Other: Психологічна компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

List of common competencies:

 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Психологічна

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу

Програма  зустрічі спрямована на розгляд важливих аспектів використання візуальної підтримки в освітньому процесі. Учасники обговорять поняття візуальної підтримки, її роль у розвитку дітей та моменти її ефективного використання. Також буде надано поради з адаптації та модифікації навчального матеріалу з використанням візуальної підтримки для різних типів учнів.

 

1. Глибоке розуміння поняття візуальної підтримки та її значення в освітньому процесі.
2. Усвідомлення впливу візуальної підтримки на розвиток когнітивних навичок дітей.
3. Здатність визначати оптимальні моменти для використання візуальної підтримки під час навчання.
4. Вміння адаптувати та модифікувати учбовий матеріал з використанням візуальної підтримки для задоволення різноманітних потреб учнів.
5. Розвиток навичок планування та реалізації навчальних стратегій з використанням візуальної підтримки.
6. Збільшення ефективності навчання через інтеграцію візуальної підтримки в освітній процес.