Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Візуальна підтримка як засіб інтеграції дітей з ООП в навчальний процес

На зустрічі ми розглянемо такі питання: - що таке візуальна підтримка - як вона допомагає дітям - коли ми можемо використовувати її під час освітнього процесу - розберемо деякі ідеї адаптації та модифікації учбового матеріалу до потреб учнів.

Візуальна підтримка як засіб інтеграції дітей з ООП в навчальний процес

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Схід-СОС»

Розробники / розробниці програми:

Перевишина Анастасія - магістр психології (програма “Клінічна психологія з основами КПТ”, УКУ), АСТ- терапевт, ТФ-КПТ терапевт, фахівець з прикладного аналізу поведінки (АВА). Куратор інклюзивного напрямку в “Finaribba” (м.Харків)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • Інше: Психологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Психологічна

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу

Програма  зустрічі спрямована на розгляд важливих аспектів використання візуальної підтримки в освітньому процесі. Учасники обговорять поняття візуальної підтримки, її роль у розвитку дітей та моменти її ефективного використання. Також буде надано поради з адаптації та модифікації навчального матеріалу з використанням візуальної підтримки для різних типів учнів.

 

1. Глибоке розуміння поняття візуальної підтримки та її значення в освітньому процесі.
2. Усвідомлення впливу візуальної підтримки на розвиток когнітивних навичок дітей.
3. Здатність визначати оптимальні моменти для використання візуальної підтримки під час навчання.
4. Вміння адаптувати та модифікувати учбовий матеріал з використанням візуальної підтримки для задоволення різноманітних потреб учнів.
5. Розвиток навичок планування та реалізації навчальних стратегій з використанням візуальної підтримки.
6. Збільшення ефективності навчання через інтеграцію візуальної підтримки в освітній процес.