Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Сігачова Юлія
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Помічай, упізнавай, поводься безпечно: підвищення обізнаності про ризики вибухонебезпечних предметів»
Юлія Чикольба експертка з питань протимінної діяльності, співавторка програм навчання ризикам…
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0042-00372-2022-00080 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/372/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 5,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,17
  • Напрями підвищення кваліфікації: формування культури безпечної поведінки у воєнний та повоєнний час на територіях, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами
  • Досягнуті результати: отриманно знання щодо базових типів мін та вибухонебезпечних предметів, алгоритмів і правил безпечної поведінки цивільного населення на територіях, що постраждали від збройного конфлікту та потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами; опановано методичними основами навчання дітей безпечній поведінці на зазначених територіях.
  • Дата видачі: 31 травня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0042-00372-2022-00080 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»