Eng
1078

Професійний стандарт – це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій (п. 1. статті 39 Закону України «Про освіту»).

Суб’єкти підвищення кваліфікації мають бути ознайомлені з професійними стандартами та брати їх за основу для оновлення і розроблення програм підвищення кваліфікації, планування неформальної освіти.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо застосування професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/metodichni-rekomendaczi%D1%97_profstandart-uchitelya_sajt-uiro.pdf

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо застосування професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/metod.rekom.pdf 

ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ

Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти» (наказ Мінекономіки від 19.10.2021 № 755-21)

URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=6804b9ce-3985-405e-bc2b-6ec93450add2

Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» (наказ Мінекономіки від 28.09.2021 № 620-21)

URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=617126c6-1ffc-4636-9b4b-3566b2ab285d

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 24.12.2020 № 2736)

URL:https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv

Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» (наказ Мінекономіки від  17.09.2021 № 568-21). URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf

 

ТИПОВІ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (загальна частина п. 10) суб’єкти підвищення кваліфікації можуть розробляти програми підвищення кваліфікації на основі типових програм підвищення кваліфікації, що затверджуються МОН. 

Типові програми підвищення кваліфікації, які затверджені МОН (2020 р.)

URL: https://drive.google.com/file/d/1TAAa-DkPk_0BQedthfHXr2dW2WTI8zJL/view

URL: https://drive.google.com/file/d/1TJMnAVPOBf9aci-HxtNKSkZI-VFJy-dd/view

URL: https://drive.google.com/file/d/1EFgCeasF8aSBxOFoOtdjRlS-51JtkggI/view

URL: https://drive.google.com/file/d/1H5IteZXJY72MKm8YEfhHaCOPO86uYr3d/view

URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-program-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-shodo-zapobigannya-proyavam-nasilstva

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-program-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-shodo-zapobigannya-proyavam-nasilstva

 

Типові програми підвищення кваліфікації, які затверджені МОН (2021 р.)

URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/04/01/Typova%20prohrama%20pidvyshchennya%20kvalifikatsiyi%20pedahohichnykh%20pratsivnykiv%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0457729-21#Text

URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0457729-21#Text

URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0457729-21#Text

URL:  https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/60d5c8c431b88835298878-1.pdf

URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0457729-21#Text

URL: https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/nakaz_mon_asistent-vchitelya.pdf

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-programi-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-z-rozvitku-cifrovoyi-kompetentnosti