Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Академія коучингової компетентності
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Сімакова Зоя
як свідчення про успішне завершення
програми підвищення кваліфікації
з теми «Введення в педагогічний коучинг»
Керівниця Академії коучингової компетентності (Coaching Competence Academy), коучиня PCC ICF Руслана Орловська
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0091-00273-2021-01878 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/273/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
  • Обсяг у годинах: 6,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,20
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»,
  • Досягнуті результати: пройдено навчання за програмою "Введення в педагогічний коучинг"; отримано первинні знання з педагогічного коучингу, щодо коучингових компетенцій, моделей та інструментів, використання яких сприятиме особистісному та професійному зростанню; розглянуто особливості класичного та педагогічного коучингу; на прикладах опановано практичні кейси щодо застосування коучингових компетенцій у професійній діяльності вчителя.
  • Дата видачі: 29 жовтня 2021 р.
Керівниця Академії коучингової компетентності (Coaching Competence Academy), коучиня PCC ICF Руслана Орловська
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Обліковий запис документа: 0091-00273-2021-01878 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»