Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Академія коучингової компетентності
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Сімакова Зоя
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Введення в педагогічний коучинг»
Руслана Орловська Керівниця Академії коучингової компетентності (Coaching Competence Academy), ко…
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0091-00273-2021-01878 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/273/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
  • Обсяг у годинах: 6,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,20
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»,
  • Досягнуті результати: пройдено навчання за програмою "Введення в педагогічний коучинг"; отримано первинні знання з педагогічного коучингу, щодо коучингових компетенцій, моделей та інструментів, використання яких сприятиме особистісному та професійному зростанню; розглянуто особливості класичного та педагогічного коучингу; на прикладах опановано практичні кейси щодо застосування коучингових компетенцій у професійній діяльності вчителя.
  • Дата видачі: 29 жовтня 2021 р.
Обліковий запис документа: 0091-00273-2021-01878 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»