Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Саніна Ірина
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Національний EdCamp ВОЛЯ-2023 «Передпереможна сила для післяпереможних планів»»
Олександр Елькін Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0042-00632-2023-14590 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/632/detail/
Certificate background
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 20,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,67
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетент…
  • Досягнуті результати: поглиблено розуміння тенденцій сучасної освіти, основних напрямків розвитку НУШ у воєнні і повоєнні часи, демократичних цінностей в освіті; посилено готовність до ефективної співтворчості та подальшого професійного розвитку.
  • Дата видачі: 24 серпня 2023 р.
Партнери:
Обліковий запис документа: 0042-00632-2023-14590 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»