Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Трибко Олена
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Знайомство з СЕЕН: особливості викладання при індивідуальній і груповій взаємодії з учнівством»
Олександр ЕЛЬКІН Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0042-00787-2023-00602 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/787/detail/
Certificate background
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 10,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,33
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», Соціальні компетентності; Інноваційність; Навчання впродовж життя; Педагогі…
  • Досягнуті результати: у межах спеціальної підготовки педагогічного складу Всеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР» засвоєно базові принципи педагогічної моделі соціально-емоційного та етичного навчання; опановані практики та інструменти СЕЕН.
  • Дата видачі: 15 грудня 2023 р.
Партнери:
Обліковий запис документа: 0042-00787-2023-00602 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»