Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Студія особистісного зростання в інклюзивній освіті
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Погребняк Олена
як свідчення про успішне завершення програми стажування
з теми «Секрети успішної взаємодії з дітьми з РАС та ЗПМР»
Жула Н.А. керівниця
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0165-00217-2022-04295 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
edway.in.ua/uk/mpk/217/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: інституційна (мережева).
  • Вид підвищення кваліфікації: курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 12,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,40
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій).
  • Досягнуті результати: отримано знання про особливості розвитку дітей з РАС та ЗПМР та становлення соціальної взаємодії; отримано знання про правила налагодження комунікації з дитиною з РАС та ЗПМР та необхідність формування базових соціальних навичок, що становлять соціальну взаємодію; сформовано навички щодо діагностики що саме є перешкодою для комунікації з дитиною з РАС та ЗПМР; набуті знання які саме базові соціальні навички соціальної взаємодії відсутні чи потребують втручання у навчанні соціальним навичкам.
  • Дата видачі: 17 вересня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0165-00217-2022-04295 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»