Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Бутурлим Тетяна
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Національний EdCamp для радості «Тримай п’ять, освіто!»»
Олександр Елькін Голова Ради ГО "ЕдКемп Україна", кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0042-00276-2021-00071 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/276/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 60,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 2,00
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», соціальна і здоров’язбережувальна компетентність
  • Досягнуті результати: сформовано / удосконалено навички володіння практичними інструментами СЕЕН, емоційної гігієни і стійкості, управління емоціями; компетентності, пов’язані з ефективною комунікацією, взаємодією та співпрацею; навички креативного і критичного мислення, фасилітації, організації партнерської взаємодії та управління конфліктами; визначено взаємозв’язок між ідеями доброти, самоусвідомлення, співпереживання, залученості до громади, усвідомленням рівних прав і можливостей як складовими Концепції НУШ.
  • Дата видачі: 29 грудня 2021 р.
Обліковий запис документа: 0042-00276-2021-00071 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»