Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Токаренко Максим
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Підготовка експертного кола до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти з урахуванням недискримінаційного підходу»
Олександр Елькін Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0042-00437-2022-10359 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/437/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 39,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 1,30
  • Напрями підвищення кваліфікації: інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників), цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: сформовано знання законодавчо-нормативної бази щодо інституційного аудиту закладів освіти, в тому числі з позицій недискримінації; опановано його організаційний і методичний інструментарій; розвинуто навички аналізу і інтерпретації результатів
  • Дата видачі: 04 грудня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0042-00437-2022-10359 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»