Eng
Суб’єкт підвищення кваліфікації Громадська організація «ЕдКемп Україна»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Андрієнков Ігор
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Толока Стійкості # 4/2022. Допомагай собі, допомагай іншим»
Олександр Елькін Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0042-00476-2023-00140 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/476/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 2,30
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,08
  • Напрями підвищення кваліфікації: емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність.
  • Досягнуті результати: засвоєно знання з питань застосування практик «Миттєвої допомоги» у освітньому процесі; опановано методи для плекання благополуччя і стійкості під час травматичних подій та сформовано вміння застосувати їх у професійній діяльності.
  • Дата видачі: 10 січня 2023 р.
Обліковий запис документа: 0042-00476-2023-00140 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
Партнери: