Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації #stop_sexтинг
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Відміцька Марина
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «(Не)безпека в час війни»
Поліна Кликова
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0230-00444-2023-14519 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/444/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.
  • Вид підвищення кваліфікації: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 5,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,17
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: Отримані знання: - про ризики, з якими зустрічаються учні в офлайн-просторі в час війни; - основні правила безпечної поведінки для учнів в час війни; - правила публікації інформації в інтернеті щодо будь-яких офлайн-ризиків;
  • Дата видачі: 16 лютого 2023 р.
Партнери:
Обліковий запис документа: 0230-00444-2023-14519 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»