Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«На шляху до життєстійкості: перетворення викликів у можливості»

Метою програми є ознайомити слухачів курсу із концепцією життєстійкості, надати чітке бачення того, чим є життєстійкість і важливості розвитку цієї спроможності для особистого і професійного життя, запропонувати практичні інструменти її використання для щоденного життя.

«На шляху до життєстійкості: перетворення викликів у можливості»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Фонд «Дерево Життя» - Україна

Розробники / розробниці програми:

Розробником програми є Міжнародна неурядова організація Fondazione L’Albero della Vita ETS. Програму розроблено у рамках проєкту «Інтегрована відповідь для забезпечення інклюзивної освіти та захисту дітей і найбільш вразливих верств населення, вражених гуманітарною кризою в Україні», що реалізується у співпраці з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Голоси дітей» (VoC), REMAR Україна і Благодійним фондом «Мирне небо Харкова». В рамках проєкту Fondazione L’Albero della Vita ETS (Благодійний фонд “Дерево життя”), яка є активним учасником “Освітнього кластеру — Україна”, має намір підтримати українські освітні заклади у відновленні шкільних укриттів, створенні цифрових хабів для надолуження освітніх втрат, а також розробки програм і проведення курсів підвищення кваліфікації для вчителів шкіл з метою обміну досвідом між освітніми установами України і Італії, проведенні позакласного навчання із надолуження освітніх втрат у цифрових хабах для українського школярства та молоді.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: розуміння концепції життєстійкості у контексті надзвичайних ситуацій, набуття наскрізних компетенцій націлених на поширення знання про концепцію життєстійкості,

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Вчитель-реабілітолог
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Педагог професійного навчання

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Підприємницька компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті, психологічна, емоційно-етична, педагогічного партнерства, здоров’язбережувальна

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Для посилення поширення набутих знань буде використано каскадний підхід, згідно з яким 10 вчителів (майстер-тренерів) будуть залучені до цього тренінгу, а потім вони будуть поширювати набуті знання серед інших вчителів (тренер навчає тренерів).

 

Під час цих тренінгів експерти працюватимуть з вчителями, щоб забезпечити їх необхідними інструментами, методологіями, ресурсами та знаннями, які будуть використані в майбутньому для організації та навчання інших вчителів на рівні громади, створюючи мультиплікативний ефект та забезпечуючи сталий розвиток.

 

 

Життєстійкість: «Внутрішня сила у подоланні труднощів» (6 год.)

 

Навчальна інтервенція пропонує шлях до розуміння важливості життєстійкості в складних контекстах, зосереджуючись на ідеї подолання життєвих викликів за допомогою проактивної позиції, що сприятиме особистому та громадському зростанню.

 

Структура програми інтервенції:

 

Модуль 1. Вступ. Витоки і визначення життєстійкості.   (1 год.)

 

Сесія 1. Поняття життєстійкості. Дослідження на вході. Шлях у світі й в Україні. Очікування від тренінгу. Формування групових домовленостей. Зона стійкості. Нервова система. Негаразди і травма, зміна підходу. «Теорія травми та зростання». Подяка та спільні роздуми про зміну ролей і завдань школи, вчителя та шкільного психолога. (1 год.)

 

Модуль 2. Ключові елементи життєстійкості (2 год.)

 

Сесія 1. Ключові елементи життєстійкості. Ментальна гнучкість. Набуття практичних навичок. Консультування, самостійна робота (1 год.)

 

Сесія 3. Мережа соціальної підтримки. Реалістичний оптимізм. Набуття практичних навичок. Консультування, самостійна робота  (1 год.)

 

Модуль 3. Стратегії посилення життєстійкості (2,5 год.)

 

Сесія 1. Виховання співчуття до себе. Набуття практичних навичок (0,5 год.)

 

Сесія 2. Розвиток навичок вирішення проблем. Консультування, самостійна робота
 (1 год.)

 

Сесія 3. Практика управління стресом. Проведення елементів тренінгів із психологічної стійкості. Обговорення підходів запровадження навчання з психологічної стійкості для вчителів шкіл. Обговорення методології викладання тренінгу. Консультування, самостійна робота (1 год.) 

 

Модуль 4. Стійкі особистості - приклади для наслідування (0,5 год.)

 

Сесія 1. Загальна рефлексія і обговорення прикладів стійких особистостей. Дослідження на виході. Обговорення можливості вдосконалення групових домовленостей (0,5 год.)

 

Модуль 5. Сертифікація (0,5 год.)

 

Сертифікація. Заповнення форми зворотного зв’язку. 

Учасники і учасниці повинні:

- мати чітке розуміння значення та важливості життєстійкості у повсякденному досвіді;

- вміти визначати свої сильні сторони та сфери, які потребують вдосконалення з точки зору життєстійкості;

- вміти використовувати ефективні стратегії подолання труднощів у повсякденному житті;

- отримати значне особистісне зростання в результаті процесу навчання життєстійкості;

- інтегрувати принципи життєстійкості в повсякденне життя, застосовуючи набуті навички для сприяння особистому та колективному благополуччю;

- здобути навички викладання життєстійкості учасникам освітнього процесу.

Тренінг є частиною проєкту «Інтегроване реагування для забезпечення інклюзивної освіти та захисту дітей і найбільш вразливих верств населення, які постраждали внаслідок гуманітарної кризи в Україні», що реалізується у співпраці з Благодійним фондом «Голоси дітей» (БФ «Голоси дітей»), REMAR Україна та організацією «Мирне небо» м. Харків.

 

Благодійна організація «Благодійний фонд «Дерево життя» у співпраці з Благодійною організацією «Благодійний фонд «Голоси дітей» має намір провести 4-денний тренінг з підвищення кваліфікації «М'які навички та послуги психологічної підтримки», який відбудеться 21 – 24 травня 2024 року за адресою: м. Чернівці, Вулиця Івана Франка, 20, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

 

Тренінг, відповідно до реформи «Нова українська школа» та програми «Безпечна школа», прагне подолати основні перешкоди та задовольнити потреби, спричинені війною, приділяючи максимальну увагу навчанню учнів та професійному розвитку вчителів.

 

Участь у всіх чотирьох днях тренінгу буде підтримана шляхом відшкодування понесених витрат у розмірі 2 500 грн.

Кінцевий термін подання заявок - 20 травня 2024 року.

День 1 - 21/05/2024
14:00  – 15:00

Вступ: походження та визначення життєстійкості; «Теорія травми та зростання».

Подяка та спільні роздуми про зміну ролей і завдань школи, вчителя та шкільного психолога.

15:00  – 15:15Перерва.
15:45 – 17:00

Ключові елементи стійкості:

- Психічна гнучкість

- Мережа соціальної підтримки

- Реалістичний оптимізм

День 2 - 22/05/2024
14:00  – 15:30

Стратегії підвищення життєстійкості:

- Виховання співчуття до себе

- Розвиток навичок вирішення проблем

15:30  – 15:45Перерва.
15:45 – 17:00

Стратегії підвищення життєстійкості

- Практика управління стресом

Життєстійкі особистості - приклади для наслідування

За результатами успішного закінчення тренінгу учасники отримають сертифікат з правом викладання відповідного курсу.

Для участі у тренінгу обов'язковою є реєстрація за посиланням:

Перейти за покликанням